Lördag 11 juni kl 12.00, Byxtorget

Roxy spelar på Byxtorgets scen för alla pitebor och tillresta.