Selma Pinton med Alfred Hellström Kvartett

Onsdag den 24 juli 2019, Badhusparken
Bilder från konsertkvällen