Bli medlem

Vi vill gärna ha dig som medlem. Med ett medlemsskap så visar du att du stödjer vår verksamhet och som tack får du bland annat möjlighet till rabatt på inträden till våra konserter.

Avgiften är 200 kr/säsong för enskild medlem och 300 kr/säsong för familj. Som studerande eller under 25 år så medlemskapet gratis (endast som enskild medlem)

Formulär för medlemsansökan

 

Typ av medlem

Jag är:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.