Stipendium till Roland Nordmarks minne

Roland Nordmark var med om att starta Jazz i Piteå och var dess ordförande under åren 1990-2006. När han gick bort beslutade Jazz i Piteå att upprätta en stipendiefond till Rolands minne under namnet Roland Nordmarks minnesfond. Ur fonden ska stipendier delas ut till lovande unga jazzmusiker. De unga var viktiga för Roland, att föreningen skulle ha en ungdomssektion och att konserterna skulle inledas av ett förband från Framnäs eller Musikhögskolan.

Den som vill ge ett bidrag till fonden kan göra det genom en insättning på föreningens bankgiro: 5071-0466, märk bidraget med ”Nordmarks minnesfond”.

2020

Stipendiat Ludvig Björklund från Jazzkandidatprogrammet på Musikhögskolan i Piteå.

Jazz i Piteå:s ungdomsstipendium delades ut till gitarristen Simon Kolmodin som studerat två år på Framnäs folkhögskolas kurs för jazzmusiker.

2019

Jazz i Piteå:s stipendiat 2019 på Musikhögskolan Sofie Andersson.

2019 års ungdomsstipendiater Märta Dahlström, Framnäs Jazzmusiker och Mattias Nyman, Dans och Musikskolan i Piteå

2018

Kerstin Nordmark flankerad av Jazz i Piteå:s stipendiater 2018 Benjamin Löfgren och Rasmus Hansén

2017

2017 års stipendiat på Muskhögskolan Ludwig Björklund.

Årets ungdomsstipendiat Hannes Dahlbäck.

2016

2016 års stipendiat Sanna Nordlund.

2015

2015 års stipendiat Lars Ullberg

2014

2014 års stipendiat Leonard Werme

2013

2013 års stipendiat Albin Vesterberg

2012

2012 års stipendiat Amadeus Wedberg

2011

2011 års stipendiater Samuel Muntlin och Nadja Hamouchi tillsammans med Jazz i Piteås ordförande Aste Blomstedt

2010

Emma Asplund, första stipendiaten ur Roland Nordmarks minnesfond. Utdelare Aste Blomstedt